Keresés a Bibliában

8

1Ne szállj perbe hatalmas emberrel,
hogy kezébe ne essél!

2Ne vessz össze gazdaggal,
hogy pert ne hozzon fejedre,

3mert sokakat rontott meg arany és ezüst,
hozzáfér az még a királyok szívéhez is,
és elhajlítja azt az igazságtól.

4Ne vitázz szájaskodóval,
és ne rakj fát a tüzére!

5Ne pajtáskodj balgával,
hogy rosszat ne mondjon nemzetségedről!

6Ne nézd le a bűnéből megtérő embert, fel ne hányd neki!
Fontold meg, hogy mindnyájan büntetést érdemlünk.

7Ne vesd meg az embert öregkorában,
hisz van, aki közülünk is megvénül!

8Ne ujjongj ellenséged halálán,
hisz tudod, hogy mindannyian meghalunk,
és nem akarjuk, hogy rajtunk örüljenek!

9Ne hanyagold el a bölcs öregek szavait,
légy otthonos mondásaikban,

10mert tőlük tanulsz bölcsességet és okos tudást,
hogy miként szolgálj gáncs nélkül a fejedelmeknek.

11Ne mellőzd az öregek hagyományát,
amit ők is apáiktól tanultak,

12mert tőlük tanulsz okosságot,
hogy miként felelj szükség esetén.

13Ne gyújtsd meg a bűnösök szenét dorgálás által,
hogy meg ne égj bűneik tüzének lángjában!

14Ne állj a gúnyoló útjába,
hogy lesbe ne üljön szád elé!

15Ne adj kölcsönt náladnál hatalmasabbnak;
ha pedig adtál, vedd úgy, mintha elvesztetted volna!

16Ne vállalj kezességet erődön felül,
ha mégis jótálltál, gondolj rá, hogy meg is kell fizetned!

17Ne perelj bíróval,
mert úgy ítélkezik, amint jónak látja.

18Ne menj vakmerővel egy úton,
hogy rád ne terhelje bajait,
mert a saját fejét követi,
és balgasága miatt te is tönkremégy!

19Ne szállj vitába indulatos emberrel,
és ne menj hirtelen emberrel a pusztába,
mert semmibe sem veszi a vérontást,
és megöl, amikor nincsen segítség!

20Ne tanácskozz ostobával,
mert csak azt kedveli, ami neki tetszik!

21Ne tanácskozz idegen előtt,
mert nem tudod, mi származik belőle!

22Ne tárd fel szívedet bárki előtt,
nehogy barátságot színleljen előtted,
később pedig meg ne szóljon!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,1 Sírák fia óv az emberekben való túlzott bizalomtól.

Előző fejezet Következő fejezet