Keresés a Bibliában

35

1Aki megtartja a törvényt, gyakran áldoz;

2békeáldozat, ha valaki ügyel a parancsokra,
és távol tartja magát minden gonoszságtól.

3Vétségért engesztelő áldozat és bocsánatkérés a bűnért,
ha valaki jogsértéstől tartózkodik.

4Lisztlángot áldoz, aki szeretetet tanúsít,
és hálaáldozatot mutat be, aki alamizsnát osztogat.

5Az Úrnak tetsző adomány: otthagyni a gonoszságot,
és engesztelés a bűnökért: tartózkodni a jogsértéstől.

6Ne jelenj meg az Úr színe előtt üres kézzel,

7mert Isten parancsa miatt kell történni mindezeknek.

8Az igaz áldozata juttat zsíros húst az oltárra,
és gyönyörűséges illat az a Magasságbeli színe előtt!

9Kedves az igaz áldozata,
meg nem feledkezik az Úr az ő emlékeztető áldozatáról.

10Jó lélekkel tiszteld Istent,
és ne vonj el semmit kezed adományából!

11Minden adományodnál vidám legyen arcod,
és örömmel ajánld fel tizedeidet!

12Úgy adj a Magasságbelinek, ahogy ő ad neked,
add jó lélekkel, amennyire kezedből telik,

13Mert az Úr megfizet, hétannyit ad neked helyette.

14Ne jöjj silány áldozattal, mert az nem kell neki,

15és ne várj semmit igaztalan áldozattól,
mert az Úr igaz bíró,
és nincs nála személyválogatás.

16Nem nézi az Úr a személyt a szegénnyel szemben,
és meghallgatja az elnyomott esdeklését.

17Nem veti meg az árva könyörgését,
de az özvegyét sem, ha kiönti panaszszavát.

18Nemde az özvegynek könnyek peregnek arcán,
és panaszt tesznek az ellen, aki fakasztotta őket!

19Arcáról ugyanis felszállnak az égbe,
s az Úr, aki meghallgatja őket, nem leli kedvét bennük.

20Aki készséges lélekkel imádja Istent, elfogadásra talál,
és könyörgése a felhőkig ér.

21A megalázkodó imádsága áthatol a felhőkön,
és meg nem nyugszik, amíg oda nem jut,
nem tágít, amíg a Magasságbeli rá nem tekint.

22Az Úr nem is késlekedik,
hanem igazságot szolgáltat az igazaknak, és ítéletet mond.
A Hős nem türtőzteti magát velük szemben,
amíg össze nem zúzza hátukat,

23és meg nem fizet a népeknek,
amíg el nem űzi a gőgösök seregét,
és össze nem töri az igaztalanok kormánypálcáját,

24amíg meg nem fizet az embereknek tetteik szerint,
az ember cselekedetei és vakmerősége szerint,

25amíg igazságot nem tesz népének,
és meg nem örvendezteti az igazakat irgalmával.

26Gyönyörűséges az Isten irgalma az elnyomás idején,
mint az esőt hozó felhők szárazság idején.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

35,1 Az igazi áldozatbemutatás a szeretet és az igazságosság gyakorlása.

35,6 Mindazonáltal Sírák fia nem veti el az állatáldozatokat.

35,14 Istent nem lehet megvesztegetni áldozatokkal.

35,22 Politikai jellegű szöveg, mely azok körében keletkezhetett, akik Izrael függetlenségéért kardot ragadtak.

Előző fejezet Következő fejezet