Keresés a Bibliában

32

1A lakoma gazdájává tettek? El ne bízd magadat!
Légy olyan a társaságukban, mint aki közülük való!

2Viseld gondjukat, azután leülhetsz,
ha elláttad minden kötelességedet, dőlj le te is,

3hogy örömöd legyen bennük,
a hála dísze gyanánt elvehesd a koszorút,
s az egybehívottak elismerését elnyerhesd!

4Mint idősebb, úgy beszélj, mert úgy illik,

5hogy először te szólj komoly hozzáértéssel,
de ne zavard a zenét!

6Ne pazarold a szót, amikor nem hallgatják,
és ne kérkedj rosszkor bölcsességeddel.

7Karneol kövecske arany ékszeren,
ilyen, ha borvendégségnél zenészeket fogadnak.

8Smaragd pecsétkő arany foglalatban:
a zene ritmusa jóízű és kevés bor mellett.

9Figyelj és hallgass,
akkor tisztességtudásod miatt tetszésben lesz részed.

10Ha fiatal vagy, a saját ügyedben is alig szólj valamit,

11még ha kétszer kérdeznek is, csak bólintással adj választ!

12Sokban úgy tégy, mintha nem tudnád,
figyelj, hallgass és kérdezz!

13Előkelők között ne légy tolakodó,
s ahol öregek vannak, ne beszélj sokat!

14Villám előzi meg a jégesőt,
a szerénység előtt pedig kedvesség jár,
és tisztességtudásod miatt jóindulatban lesz részed.

15Felkelés idején ne lustálkodj,
menj haza jó korán, s ott vigadj és ott szórakozz,

16ott töltsd a kedvedet, de ne bűnnel és kérkedéssel!

17Mindezekért pedig áldd az Urat, Teremtődet,
aki elárasztott téged mindezen javaival!

18Aki féli az Urat,
útbaigazítást nyer tőle,
s akik hozzá fordulnak, áldásban részesülnek.

19Aki kutatja a törvényt, eltelik azzal,
a ravaszkodó azonban belegabalyodik.

20Akik félik az Urat, megtalálják a helyes döntést,
és meggyújtják az igazság szövétnekét.

21Kerüli a bűnös ember az útbaigazítást,
és kedve szerint magyarázgat.

22A bölcs ember nem homályosítja el az értelmet,
az elbizakodott és dölyfös azonban nem tiszteli a törvényt:

23miután pedig megfontolás nélkül bánt el vele,
megcáfolják őt saját következtetései.

24Fiam! Semmit se cselekedj megfontolás nélkül,
akkor nem kell a tett után bánkódnod!

25Ne járj veszélyes úton,
akkor nem botlasz kövekbe!
Ne vállalkozz göröngyös útra,
akkor nem botránkoztatod meg lelkedet!

26Még fiaiddal szemben is légy óvatos,
és házad népétől is őrizkedj!

27Minden tettednél gondosan vigyázz magadra!
Aki ezt teszi, teljesíti a parancsokat.

28Aki hisz Istenben, figyel a parancsokra,
s aki bízik benne, meg nem fogyatkozik.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

32,1 A »lakomagazda« feladata volt a bor keverése (vizezése) és a társaság szórakoztatása (vö. Jn 2,8). A vidám lakomához jobban illik a nóta, mint az okoskodó szónoklatok.

32,18 A bölcs ember a cselekvését Isten törvényéhez méri.

Előző fejezet Következő fejezet