Keresés a Bibliában

29

1Aki irgalmas, kölcsönad társának,
s aki megragadja kezét, teljesíti a parancsokat.

2Adj kölcsön társadnak, amikor rászorul,
de fizesd is vissza idejében társadnak.

3Tartsd meg szavadat, és légy megbízható iránta,
és bármikor megkapod, amire szükséged van.

4Sokan talált jószágnak tekintik a kölcsönt,
és kellemetlenséget szereznek segítőiknek.

5Amíg meg nem kapják, kezet csókolnak annak, aki adja,
és alázatos szóval tesznek ígéretet,

6amikor pedig vissza kell fizetni, halasztást kér az ilyen,
kedvetlenül beszél, panaszkodik, és az időt okolja.

7Ha megadhatná is, vonakodik: alig adja meg az összeg felét,
és talált jószágnak gondolja.

8Ha pedig nem, akkor megfosztotta társát pénzétől,
és ellenségévé teszi, holott az rá nem szolgált arra.

9Szitokkal és átokkal fizet neki,
tisztelet és jótett helyett gyalázattal illeti.

10Sokan tagadják meg a kölcsönt, s nem rosszaságból,
hanem attól való félelmükben, hogy ok nélkül kárt vallanak.

11Mindazonáltal légy nagylelkű a nyomorúságos iránt,
és ne zaklasd az alamizsnáért!

12Karold fel a szegényt a parancs kedvéért,
és szorultságában ne engedd el üresen!

13Hagyd elveszni pénzedet testvéredért, barátodért,
és ne rejtsd kő alá, hogy ott vesszen.

14Helyezd el kincsedet a Magasságbeli parancsai szerint,
akkor aranynál is többet ér az neked.

15Zárd az adományt a szegény szívébe,
és ő majd közbenjár érted minden bajban.

16 17

18A hős pajzsánál és lándzsájánál is jobban
megvéd az téged ellenségeddel szemben!

19A jó ember kezességet vállal társáért,
csak az hagyja őt magára, aki elvesztette szégyenérzetét.

20El ne felejtsd a kezes jótettét,
hisz önmagát adta érted.

21

22A bűnös a kezes vagyonát eltékozolja,
s a hálátlan cserbenhagyja megmentőjét.

23

24Sok tehetős embert tett már tönkre gonosz kezesség,
és hányta-vetette őket, mint a tenger hullámait.

25Gazdag férfiakat tett már hontalanná,
úgyhogy idegen népek között bujdostak.

26Gonosz kezességbe a bűnös rohan,
aki áthágja az Úr parancsait,
aki sok ügybe kezd, perbe keveredik.

27Karold fel társadat, amint csak teheted,
de vigyázz magadra, hogy lépre ne menj!

28A fő dolog az ember életében a víz és a kenyér,
a mezítelenséget befedő ruha és a lakás.

29Jobb a szegény élete deszkafödél alatt,
mint fényes lakoma idegenben, otthon nélkül.

30Érd be kevéssel sok helyett,
akkor nem kell a kóborlás vádját viselned!

31Nyomorúságos élet házról házra járni,
ahol az ember megszáll, nem cselekedhet szabadon,
és nem nyithatja ki száját.

32Ahol befogadják szállásra, hálátlanokat etet és itat,
emellett még efféle sértéseket hallhat:

33»Eredj, idegen, terítsd az asztalt,
s ami a kezedben van, vendégeld meg azzal a többit!«

34»Eredj máshová, tisztes barátaim miatt,
vendégül jött testvérem, szükségem van házamra!«

35Nehezére esik mindez a jó ízlésű embernek:
hogy szemére vetik nemzetségét,
és szidják, mint valami uzsorást!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

29,1 A törvény előírja, hogy a megszorult zsidónak (kamat nélkül) adjanak kölcsönt (Kiv 22,24; Lev 25,35-36; MTörv 15,7-11), ám a kölcsönt kérők sokszor visszaélnek a kölcsönző jóságával. Isten azonban megjutalmazza a bőkezű embert (vö. Lk 12,33; 16,9).

29,19 Sírák fia buzdít a kezesség vállalására (de: Péld 11,15; 17,18; 20,16), igaz, óvatosságra is int.

29,31 Jobb a szegény, de független élet a másoknak való kiszolgáltatottságnál.

Előző fejezet Következő fejezet