Keresés a Bibliában

11

1Az alantas fejét felemeli bölcsessége,
és főemberek között juttat neki helyet.

2Ne dicsérd meg senki fiát szépsége miatt,
és meg ne vess senkit sem külsejéért!

3Jelentéktelen a méh a repdesők között,
de igen kiváló édesség a terméke.

4Soha se dicsekedj öltözeteddel,
és ne bízd el magad megtiszteltetésed napján,
mert csak a Magasságbeli művei csodásak,
s az ő tettei a dicsők, rejtettek és a láthatatlanok.

5Sokan jutottak alacsony sorból a trónra,
s akire ügyet sem vetettek, feltette a koronát.

6Sok magasrangút nyomtak el nagyon,
és sok dicsőséges került mások kezébe.

7Ne kárhoztass senkit, mielőtt utána nem jártál,
miután érdeklődtél, korholj igazság szerint.

8Ne adj választ, mielőtt meg nem hallgattál,
és más beszéde alatt ne szólj közbe.

9Ha a dolog nem illet téged, ne pereskedj,
és ne állj oda a bűnösök perénél.

10Fiam! Ne szaporítsd dolgaidat,
mert ha így gazdagodsz, nem maradsz vétek nélkül!
Ha törtetsz is utána, mégsem éred el,
ha jársz is utána, mit sem találsz.

11Van gonosz, aki fárad, siet és töri magát,
de annál kevésbé bővelkedik.

12Van olyan, aki lankad és segítségre szorul,
igen szűkölködik erőben, és bővelkedik szegénységben,

13de Isten szeme kegyesen tekint rá,
és felemeli alacsony helyzetéből,
felmagasztalja fejét,
úgyhogy sokan elámulnak rajta, és dicsérik Istent.

14Jó- és balsors, élet és halál,
szegénység és gazdagság Istentől vannak.

15Bölcsesség, tudomány és törvénytudás Istennél van,
őnála van a szeretet és a jók útjai.

16Tévedés és sötétség a bűnösökkel jött a világra,
s akik szeretik a rosszat, meg is vénülnek a rosszban.

17Isten adománya megmarad az igazaknál,
és vállalkozását mindvégig siker koronázza.

18Van, aki takarékosság útján gazdagodik,
és ez a jutalmának osztályrésze.

19Amikor azt mondja: »Nyugalmat találtam magamnak,
most pedig magam fogyasztom javaimat!«

20nem tudja, hogy az idő múlik, s a halál közeleg,
másoknak hagy mindent, és meghal.

21Maradj hű szövetségedhez, és róla beszélj,
parancsaid teljesítésében öregedj meg!

22Ne tarts a bűnösök cselekedeteivel,
bízzál Istenben, és maradj helyeden,

23mert könnyű Isten szemében
a szegényt egy pillanat alatt gazdaggá tenni.

24Isten áldása az igazat sietve jutalmazza,
és haladása rövid óra alatt is gyümölcsöt terem.

25Ne mondd: »Van-e egyéb kívánni valóm?«
és: »Mi jó híján vagyok még?«

26Ne mondd: »Van nekem elég!«
és: »Miféle baj érhetne ezután?«

27A jó napon ne feledkezz meg a rosszakról,
és a rossz napon ne feledkezz meg a jókról!

28Mert könnyű Istennek, hogy kinek-kinek megfizessen
útjai szerint a halála napján.

29A rossz óra elfeledteti a nagy élvezetet,
s az ember élete végén lesznek cselekedetei nyilvánvalókká.

30Halála előtt senkit se dicsérj,
mert a végén lehet az embert megismerni.

31Ne vezess be akárkit a házadba,
mert sokfélék a ravasznak fondorlatai;

32hisz amint a romló belek bűzt árasztanak,
és mint a fogolymadarat a verembe csalják,
a kőszáli kecskét pedig csapdába,
éppúgy a dölyfösök szíve is,
mint a kém, lesi társa elestét.

33A jót rosszra csavarja el a besúgó,
és hibát fog rá kedvelt emberekre.

34Egyetlen szikrából nagy tűz támad,
egy ármányos sok vért ont,
mert a gonosz ember vér után leselkedik.

35Óvakodj a vészthozó embertől, mert gonoszat forral,
hogy gúny tárgyává ne tegyen téged örök időre.

36Fogadj be idegent házadba,
majd földhöz vág, mint a forgószél,
és elidegenít téged a hozzád tartozóktól!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,1 Ostoba az, aki a külső szerint ítél.

11,10 A törtető minden erejét megfeszítve dolgozik, de Isten sokszor a nyugodtan és lassabban munkálkodónak ad sikert.

11,20 Vö. Lk 12,13-21.

11,21 Aki a végső dolgokra tekint, az nyugodt marad jó és balsorsban egyaránt.

11,31 Óvás a gonoszoktól, akik a vendéglátás szent kötelességét kihasználva tesznek tönkre másokat.

Előző fejezet Következő fejezet