Keresés a Bibliában

4

1Halljátok, gyermekek, atyai intelmemet,
és figyeljetek jól, hogy okosságot tanuljatok!

2Üdvös oktatásban részesítlek titeket,
ezért el ne hagyjátok tanításomat!

3Hisz én is atyám gyermeke voltam,
gyengéd és egyetlen anyám előtt.

4Ő oktatott engem és így szólt:
»Fogadja be szíved szavaimat,
tartsd meg parancsaimat, akkor életed lesz!

5Szerezz bölcsességet, szerezz okosságot,
meg ne feledkezz erről,
és ne térj el szám igéitől!

6El ne hagyd azt, akkor megőriz téged,
szeresd azt, akkor megtart téged!

7A bölcsesség kezdete: szerezz bölcsességet,
és minden jövedelmedből szerezz okosságot!

8Ragadd meg azt, akkor felmagasztal téged,
tisztességre juttat, ha magadhoz öleled.

9Bájos füzért fon a fejedre,
gyönyörű koronát ajándékoz neked.«

10Figyelmezz, fiam, és fogadd be igéimet,
akkor megsokasodnak életed esztendei!

11Eligazítlak a bölcsesség útján,
és vezetlek az igazság ösvényein.

12Ha azokon jársz, semmi sem zavarja járásodat,
és nem botlasz meg, amikor szaladsz.

13Tartsd meg a fegyelmet és el ne hagyd,
őrizd meg, mert ez a te életed!

14Ne gyönyörködj a gonoszok ösvényein,
és ne leld tetszésedet a rosszak útjában!

15Fuss tőle és ne járj rajta,
kerüld és hagyd el azt,

16hisz aludni sem tudnak, ameddig gonoszt nem cselekszenek,
kerüli őket az álom, ameddig valakit meg nem ejtenek,

17mert eszik a gonoszság kenyerét,
és isszák az erőszak borát.

18Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a derengő fény,
amely mindinkább erősödik, amíg a nappal teljes lesz.

19A gonoszok útja sötétség,
nem tudják, hogy mibe botlanak.

20Fiam! Ügyelj szavaimra,
nyisd meg füleidet igéimnek!

21Ne távozzanak szemed elől,
óvd őket szíved belsejében!

22Mert életet adnak megtalálóiknak,
és gyógyulást az egész testnek.

23Óvd a szívedet minden gonddal,
mert az élet ebből fakad!

24Vesd el magadtól a száj hamisságát,
s az ajkak alattomosságát tartsd távol magadtól!

25Szemed egyenesen nézzen,
és szempillád a lábad elé tekintsen!

26Egyengesd lábad ösvényét,
és minden utad legyen céltudatos!

27Le ne térj se jobbra, se balra,
fordítsd el lábadat a rossztól,
mert a jobbra vivő utat az Úr ismeri,
a balra tartók pedig gonoszak.
Ő azonban egyenesekké teszi ösvényeidet,
és útjaidat szerencsés véghez vezeti.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,1 A fejezet három tanító beszédből áll (1-9.10-19.20-27), melyek újra meg újra ajánlják a bölcsességet.

4,10 A bölcsesség fegyelmet, elhatárolódást, a helyes út melletti döntést jelent (vö. Zsolt 1).

4,27 A két utolsó vers (»mert a jobbra vivő utat«-tól kezdve) hiányzik a héber szövegben.

Előző fejezet Következő fejezet