Keresés a Bibliában

28

1A gonosz menekül, mikor nem is üldözi senki sem,
az igaz pedig bizton érzi magát, mint a bátor oroszlánkölyök.

2Az erőszakosok hibájából viszályok támadnak,
az okos ember azonban elfojtja azokat.

3A gonosz férfi, aki szegényeket elnyom:
pusztító ár, amely éhínséget okoz.

4Akik elhagyják a törvényt, magasztalják az istentelent,
akik megtartják, kikelnek ellene.

5A gonosz emberek nem értik a jogot,
akik pedig keresik az Urat, mindent felfognak.

6Jobb a szegény, akinek útja feddhetetlen,
mint aki görbe utakon jár, mégha gazdag is.

7Aki megfogadja a tanítást, okos gyermek,
aki dőzsölőket lát vendégül, szégyent hoz atyjára.

8Aki vagyonát kamattal és ráadással gyarapítja,
olyannak gyűjti, aki szegényhez bőkezű.

9Aki elfordítja fülét, hogy ne hallja a törvényt,
annak még az imája is visszataszító.

10Aki igazakat kárhozatos útra vezet,
maga esik a vermébe,
és javait az igazak birtokolják.

11Bölcsnek tartja magát a gazdag,
de az okos szegény átlát rajta.

12Ha az igazak ujjonganak, nagy a dicsőség,
ha pedig a gonoszok jutnak uralomra, az emberek tönkremennek.

13Nem boldogul, aki bűneit palástolja,
de irgalmat nyer, aki megvallja s elhagyja azokat.

14Boldog az ember, aki mindig istenfélő,
aki azonban szívét megkeményíti, bajba jut.

15Ordító oroszlán és falánk medve:
ilyen a szegény népen uralkodó istentelen.

16Okosságban szűkölködő fejedelem sokakat elnyom erőszakkal,
de aki gyűlöli a fösvénységet, sokáig uralkodik.

17Az embert, akit kiontott vér terhe nyom,
ha a sírig menekül is, senki sem támogatja!

18Aki igazságban jár, üdvösségben részesül,
akinek görbék az útjai, egyszer csak elesik.

19Aki megműveli földjét, jóllakhat kenyérrel,
aki üres dolgok után szalad, betelik szegénységgel.

20A becsületes embert bőséges áldás kíséri,
aki azonban siet meggazdagodni, nem marad büntetlen.

21Nem cselekszik jól, aki ítéletben személyre tekint,
az ilyen egy falat kenyérért is vét az igazság ellen.

22A férfi, aki siet meggazdagodni, és másokra irigykedik,
nem tudja, hogy utoléri majd a szegénység.

23Aki megfeddi az embert,
később könnyebben talál nála szeretetet,
mint aki hízelgő nyelvével megcsalja.

24Aki atyját, anyját kifosztja,
és azt mondja: »Ez nem bűn!« –
ártó ember cimborája.

25A pöffeszkedő telhetetlen szítja a viszályt,
aki bízik az Úrban, megerősödik.

26Balga az, aki saját eszére hagyatkozik,
az menekül meg, aki bölcsességben jár-kel.

27Aki ad a szegénynek, nem lát szükséget,
aki megveti a könyörgőt, ínségbe jut.

28Ha a gonoszok felemelkednek, az emberek elrejtőznek,
ha pedig azok tönkremennek, az igazak gyarapodnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

28,1 A Hiszkija-féle gyűjtemény (vö. 25,1) második része főként ellentétpárokat tartalmaz.

28,2 A mondás valószínűleg az északi országrész egymást gyorsan váltogató királyaira vonatkozik.

28,3 A szegények jogát maga Isten védi.

28,9 Aki az isteni törvényt elveti, az később hiába imádkozik.

28,17 Vö. Ter 4,12.

28,24 A rászoruló idős szülőt cserben hagyni gyilkossághoz hasonló.

Előző fejezet Következő fejezet