Keresés a Bibliában

19

1Jobb a szegény, akinek útja feddhetetlen,
mint a romlott ajkú és esztelen gazdag.

2Nincs ott jó, ahol nincs meg a lélek ismerete,
aki siet lábával, az mellélép.

3Az ember elrontja útját balgaságával,
és szíve mégis az Úr ellen dühöng!

4A gazdagság sok új barátot szerez,
a szegényt pedig a régiek is elhagyják.

5A hamis tanú nem marad büntetlen,
s aki hazugságot kohol, meg nem menekül.

6Az előkelőnek sokan hajbókolnak,
s a bőkezűnek számos a barátja.

7A szegény embertől húzódik a rokonsága,
mennyivel inkább távolodnak tőle barátai!
Aki csak szó után indul, annak nem lesz semmije sem.

8Aki értelmet szerez, jót akar lelkének,
aki megőrzi a belátást, megleli a boldogságot.

9A hamis tanú nem marad büntetlen,
s aki hazugságot kohol, el fog veszni.

10Nem való balgának a gyönyörűség,
sem a szolgának, hogy uralkodjék fejedelmeken.

11Az ember okosságát türelmén lehet lemérni,
és becsületére válik, ha a hibát el tudja nézni.

12A király haragja olyan, mint az oroszlán bömbölése,
jókedve pedig harmat a növényen.

13A balga fiú fájdalom atyjának,
a házsártos asszony pedig olyan,
mint a folyton beázó háztető.

14A ház és a vagyon ősöktől eredő örökség,
az okos asszony pedig valóban az Úrtól van.

15A tunyaság mély álomba merít,
s a lusta lélek koplalni kénytelen.

16Aki megtartja a parancsot, megóvja lelkét,
aki elhanyagolja útját, halállal bűnhődik.

17Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön,
s ő megfizet neki tettéért.

18Fenyítsd meg fiadat, és ne veszítsd el reményedet,
de nehogy arra gondolj, hogy megöld!

19Ha türelmetlen, viselje csak bűnhődését,
sőt, hogy megmentsd őt, szolgálj még ráadással!

20Hallgass jó tanácsra és fogadj el intést,
hogy végtére bölcs légy!

21Sokféle terv van az ember szívében,
de csak az Úr akarata a helytálló!

22A szűkölködő ember irgalmas,
és többet ér a szegény, mint a hazug férfi.

23Az Úr félelme életre vezet,
mellette jóllakottan, baj nélkül lehet megpihenni.

24A lusta a tálba mártja kezét,
de a szájához már nem emeli.

25Ha az arcátlant megvered, tanul belőle a balga,
ha pedig az okost megfedded, okulást merít.

26Aki bántalmazza atyját és elűzi anyját,
becstelen, gyalázatos gyermek.

27Fiam! Ne szűnj meg hallgatni az intésre,
és ne légy járatlan a tudás igéiben!

28A hamis tanú kineveti a törvényt,
s a gonoszok szája falja a gazságot.

29Az arcátlanok számára vesszők állnak készen,
a balgák hátára pedig ütlegek várnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,5 Vö. 19,9.

19,12 A király haragja az alattvaló halálát is jelenthette (vö. 20,2.8.26.28).

19,16 »Útját« vagy: szavait.

19,18 A bottal verés a nevelés mindennapos eszköze volt akkoriban (vö. 19,25).

19,24 Vö. 19,15.

Előző fejezet Következő fejezet