Keresés a Bibliában

16

1Az ember dolga a szív előkészítése,
de az Úrtól érkezik a nyelv helyes válasza.

2Az ember minden útja hibátlan a saját szemében,
a lelkeket azonban az Úr veti latra.

3Az Úrra bízzad dolgaidat,
akkor terveid sikerülnek.

4Az Úr mindent önmagáért alkotott,
így a bűnöst is a balsors napjára.

5Minden gőgös ember utálat az Úr előtt,
a kezem rá, hogy nem marad büntetlen!
A jó út kezdete: megtenni, ami helyes,
ez kedvesebb Istennél, mint áldozatot bemutatni.

6Könyörület és hűség eltörlik a vétket,
s az Úr félelme távol tart a gonosztól.

7Ha kedvét leli az Úr az ember útjában,
ellenfeleit is békességre téríti.

8A kevés többet ér becsületességgel,
mint dús jövedelem igazságtalansággal.

9Az ember kieszeli útját szívében,
de az Úr az, aki lépéseit irányítja.

10Jóslat van a király ajkán,
az ítéleten nem véthet a szája.

11Súly és mérleg az Úr törvénye szerint van,
az efód minden köve az ő műve.

12A királyok utálják azokat, akik igaztalant cselekszenek,
mert igazságosság teszi a trónt szilárddá.

13Az igaz ajkak kedvesek a királynál,
szereti azokat, akik helyesen beszélnek.

14A király haragja a halál hírnöke,
de az okos ember le tudja csillapítani.

15A király arcának derűje életet jelent,
a kegye olyan, mint a késői eső.

16Szerezz bölcsességet, mert jobb az az aranynál,
szerezz okosságot, mert becsesebb az ezüstnél!

17Az igazak pályája távol marad a gonosztól,
aki kitart az útján, megmenti lelkét.

18Romlás előtt kevélység jár,
és bukás előtt a lélek fennhéjázása.

19Többet ér szerényekkel együtt megalázkodni,
mint gőgösökkel prédán osztozkodni.

20Aki az igére hallgat, szerencsét talál,
és boldog, aki az Úrba veti bizodalmát.

21Aki szívében bölcs, azt okosnak hívják,
de az édesajkú többet ér el.

22A belátás élet forrása birtokosának,
a balgaság pedig fenyíték a balgáknak.

23A bölcs szíve bölccsé teszi száját,
és növeli ajka kedvességét.

24Lépes méz a szép szó,
édesség a léleknek, és egészség a csontoknak.

25Van út, amely helyesnek látszik az ember előtt,
de végül a halálba vezet.

26A munkást éhsége munkára hajtja,
mert a szája készteti.

27A semmirekellő ember gonosz vermet ás,
és ajkán perzselő tűz izzik.

28A hamis ember civódást szít,
s a besúgó fejedelmeket idegenít el egymástól.

29Az erőszakos ember elcsábítja barátját,
s olyan útra viszi, amely nem jó.

30Aki hunyorgat szemével, csalárdságot tervel,
aki összeszorítja ajkát, kész már a gonoszra.

31Az ősz haj ékes korona,
tisztesség útján lehet ahhoz jutni.

32Többet ér a türelmes a hősnél,
s aki uralkodik önmagán,
különb annál, aki városokat hódít.

33Ölbe vetik a sorsot,
de minden döntése az Úrtól van.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

16,1 A gyűjtemény második felében a bölcs mondások nem ellentétesek (mint a 10-15. f. mondásai), hanem egymást kiegészítő, egymással párhuzamos állítások.

16,1 Az ember tervez, de Isten dönt. Ezért jó a terveinket őrá bízni.

16,4 Ez a szállóige népies, leegyszerűsített válasz arra a kérdésre: Miért alkotta Isten a gonoszt?

16,9 Isten még gonosz terveket is fel tud használni jó célra (vö. Ter 50,20).

16,15 Márciusban és áprilisban esik a várva várt »késői eső«.

16,28 Az alattomos, erőszakos és rágalmazó ember rövid jellemrajza.

16,33 Vö. 1 Sám 14,41; 1 Krón 24,5; 26,13-16; Jónás 1,7.

Előző fejezet Következő fejezet