Keresés a Bibliában

12

1Aki szereti a feddést, szereti az okulást,
aki pedig fázik az intéstől, az balga.

2A jó az Úrtól kegyben részesül,
de aki saját gondolataiban bizakodik, istentelenül cselekszik.

3Senki sem erősödik bűn által,
az igazak gyökere azonban ki nem lazul.

4A derék asszony a férje koronája,
a becstelen pedig szú a csontjában.

5Az igazak gondolatai a helyeset célozzák,
a gonoszok terve pedig csalásra irányul.

6A gonoszok szavai vér után leselkednek,
az igazak szája azonban megmenti őket.

7Döntsd le a gonoszokat, és nincsenek többé,
az igazak háza azonban szilárd marad.

8Okossága szerint dicsérik az embert,
és megvetik azt, aki üres és esztelen.

9Többet ér a szegény, aki megelégszik magával,
mint az úrhatnám, akinek kenyere sincsen.

10Tudja az igaz, mi kell marhájának,
a gonoszok szíve azonban kegyetlen.

11Aki megműveli földjét, jóllakhat kenyérrel,
aki hiú dolgok után szalad, az ostoba nagyon!
Aki borozgatva éldeleg,
szégyent hagy erődjeiben.

12Az istentelen vágya a gonoszok vára,
az igazak gyökere azonban erősödik.

13Az ajkak bűneiért romlás éri a gonoszt,
az igaz azonban megmenekül a szorongatásból.

14Mindenki a szája gyümölcse szerint telik el javakkal,
és mindenkinek keze munkája szerint fizetnek.

15A balga a maga útját gondolja helyesnek,
a bölcs azonban a tanácsra hallgat.

16A balga bosszúságát menten kimutatja,
az okos pedig a sértést elleplezi.

17Aki azt mondja, amit tud, az igazat vall,
aki pedig hazudik, csalárd tanú.

18Van, akinek fecsegése olyan, mint a karddöfés,
a bölcsek nyelve pedig, mint az orvosság.

19Igaz ajkak helytállnak örökké,
de a felelőtlen tanú hazug nyelvet kohol.

20Fondorlat van azok szívében, akik gonoszt forralnak,
de öröm éri azokat, akik békességet javasolnak.

21Nem bántja az igazat, bármi is történjék vele,
a gonoszok azonban tele vannak bajjal.

22Utálja az Úr a hamis ajkakat,
de kedvét leli azokban, akik híven cselekszenek.

23Az okos ember elrejti tudását,
a dőrék szíve pedig kürtöli a balgaságot.

24A szorgalmas kéz uralomra kerül,
a lusta pedig robotmunkára jut.

25A szívbeli bánat leveri az embert,
de a szép szó felderíti!

26Aki nem törődik kárával barátja kedvéért, az igaz,
a gonoszokat útjuk tévedésbe viszi.

27A csaló nem jut nyereséghez,
de az ember vagyona aranyat ér.

28Az igazság útja életet ad,
de tágas az út, mely a halálba vezet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Az itt közölt mondások az igaz és a gonosz magatartását hasonlítják össze, főként a beszéd és a munka területén.

12,12 Megromlott szöveg.

Előző fejezet Következő fejezet