Keresés a Bibliában

9Ezért ti így imádkozzatok:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;

10jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.

11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

12és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

13és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a Gonosztól.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,13 Kísértés: próbatétel (gyöngeségünk tudatában kérjük ezt: ne tégy bennünket próbára).