Keresés a Bibliában

9Amikor a hét első napján reggel feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

16,9 Ez a rész hiányzik a meglévő régebbi kódexekből.


25Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna.

KNB SZIT STL BD RUF KG