Keresés a Bibliában

23 1Senki se vegye el apja feleségét, s fel ne emelje apja takaróját!
2Az olyan ember, akinek heréjét szétzúzták vagy kivágták, vagy akinek a szeméremtestét levágták, ne jusson be az Úr gyülekezetébe. 3Mámzer, vagyis parázna személytől született ember ne jusson be az Úr gyülekezetébe a tizedik ízig, 4ammoniták és moabiták még a tizedik nemzedék után se, sohase jussanak be az Úr gyülekezetébe, 5mivel nem akartak elétek jönni kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, s mivel felbérelték ellened Bálámot, Beor fiát Paddan-Arámból, hogy átkozzon meg téged, 6csakhogy az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem áldásodra fordította átkát, mert szeretett téged; 7ne köss velük békét, s ne keresd javukat soha életedben.
8Az edomitát ne utáld, mert testvéred, sem az egyiptomit, mert jövevény voltál földjén: 9akik ezektől harmadízen születnek, bejuthatnak az Úr gyülekezetébe.
10Ha hadba vonulsz ellenségeid ellen, őrizkedjél minden rút dologtól. 11Ha olyan ember lesz közöttetek, aki éjszakai álom miatt tisztátalanná válik, az menjen ki a táboron kívülre, 12s ne térjen vissza, míg estefelé vízben meg nem fürdött. Napnyugta után azonban visszatérhet a táborba. 13Tarts fenn a táboron kívül egy helyet, s oda menj ki a természet szükségeire. 14Viselj ásócskát az öveden, s ha leülsz, áss egy gödröt, aztán a kiásott földdel fedd be azt, 15amivel megkönnyebbedtél. Mivel az Úr, a te Istened jár a táborban, hogy téged megszabadítson, s ellenségeidet kezedbe adja, szent legyen táborod és semmi undokságot se lehessen látni benne, hogy el ne hagyjon téged.
16Ne szolgáltasd ki a hozzád menekülő rabszolgát urának, 17hadd lakjék veled azon a helyen, ahol neki tetszik, s hadd maradjon akármelyik városodban: ne szomorítsd meg őt.
18Ne akadjon parázna nőszemély Izrael lányai között, se parázna férfiszemély Izrael fiai között. 19Ne ajánld fel parázna nőszemély bérét, se eb árát az Úrnak, a te Istened házában, bármi legyen is az, amit fogadtál, mert mindkettő utálatosság az Úr, a te Istened előtt.
20Testvérednek ne kölcsönözz pénzt, gabonát vagy bármi más jószágot kamatra, 21csak idegennek: testvérednek kamat nélkül add kölcsön azt, amire szüksége van, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened minden munkádban azon a földön, amelyet elfoglalni mégy.
22Ha fogadalmat teszel az Úrnak, a te Istenednek, ne késlekedj megadni, mert megköveteli tőled azt az Úr, a te Istened, s ha késlekedsz, bűnül tudja be neked. 23Ha nem akarsz fogadalmat tenni, nem követsz el vele bűnt, 24de ami kijött egyszer ajkaidon, azt tartsd meg és teljesítsd úgy, amint az Úrnak, a te Istenednek fogadtad és szabad akaratból és saját száddal ígérted.
25Ha bemégy felebarátod szőlőjébe, annyi szőlőt ehetsz, amennyi tetszik, de ki nem vihetsz magaddal; 26ha bemégy felebarátod vetésébe, szakíthatsz és kézzel kimorzsolhatsz kalászt, de sarlóval nem vághatsz.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,2 A vallási nacionalizmus radikális megnyilatkozása.

23,10 Két előírás a szent háborúval kapcsolatban. Az egyik oka az (életet hordozó) mag szentsége, a másiké higiéniai jellegű.

23,18 A Baál-szentélyek körül elterjedt volt a kultikus prostitúció, amely által az istennel való egyesülést vélték elérni. Az »eb ára« a férfi prostitúcióért fizetett összeget jelenti.

Előző fejezet Következő fejezet