Keresés a Bibliában

Vérfertőzés

23 1Senki se vegye el apja feleségét, s fel ne emelje apja takaróját!

Kizárás a közösségből

2Az olyan ember, akinek heréjét szétzúzták vagy kivágták, vagy akinek a szeméremtestét levágták, ne jusson be az Úr gyülekezetébe. 3Mámzer, vagyis parázna személytől született ember ne jusson be az Úr gyülekezetébe a tizedik ízig, 4ammoniták és moabiták még a tizedik nemzedék után se, sohase jussanak be az Úr gyülekezetébe, 5mivel nem akartak elétek jönni kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, s mivel felbérelték ellened Bálámot, Beor fiát Paddan-Arámból, hogy átkozzon meg téged, 6csakhogy az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem áldásodra fordította átkát, mert szeretett téged; 7ne köss velük békét, s ne keresd javukat soha életedben. 8Az edomitát ne utáld, mert testvéred, sem az egyiptomit, mert jövevény voltál földjén: 9akik ezektől harmadízen születnek, bejuthatnak az Úr gyülekezetébe.

A táborok tisztasága

10Ha hadba vonulsz ellenségeid ellen, őrizkedjél minden rút dologtól. 11Ha olyan ember lesz közöttetek, aki éjszakai álom miatt tisztátalanná válik, az menjen ki a táboron kívülre, 12s ne térjen vissza, míg estefelé vízben meg nem fürdött. Napnyugta után azonban visszatérhet a táborba. 13Tarts fenn a táboron kívül egy helyet, s oda menj ki a természet szükségeire. 14Viselj ásócskát az öveden, s ha leülsz, áss egy gödröt, aztán a kiásott földdel fedd be azt, 15amivel megkönnyebbedtél. Mivel az Úr, a te Istened jár a táborban, hogy téged megszabadítson, s ellenségeidet kezedbe adja, szent legyen táborod és semmi undokságot se lehessen látni benne, hogy el ne hagyjon téged.

A menekültek kiadásának tilalma

16Ne szolgáltasd ki a hozzád menekülő rabszolgát urának, 17hadd lakjék veled azon a helyen, ahol neki tetszik, s hadd maradjon akármelyik városodban: ne szomorítsd meg őt.

A kultikus prostitúció tilalma

18Ne akadjon parázna nőszemély Izrael lányai között, se parázna férfiszemély Izrael fiai között. 19Ne ajánld fel parázna nőszemély bérét, se eb árát az Úrnak, a te Istened házában, bármi legyen is az, amit fogadtál, mert mindkettő utálatosság az Úr, a te Istened előtt.

Kamatok

20Testvérednek ne kölcsönözz pénzt, gabonát vagy bármi más jószágot kamatra, 21csak idegennek: testvérednek kamat nélkül add kölcsön azt, amire szüksége van, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened minden munkádban azon a földön, amelyet elfoglalni mégy.

Fogadalom

22Ha fogadalmat teszel az Úrnak, a te Istenednek, ne késlekedj megadni, mert megköveteli tőled azt az Úr, a te Istened, s ha késlekedsz, bűnül tudja be neked. 23Ha nem akarsz fogadalmat tenni, nem követsz el vele bűnt, 24de ami kijött egyszer ajkaidon, azt tartsd meg és teljesítsd úgy, amint az Úrnak, a te Istenednek fogadtad és szabad akaratból és saját száddal ígérted.

Más termésének fogyasztása

25Ha bemégy felebarátod szőlőjébe, annyi szőlőt ehetsz, amennyi tetszik, de ki nem vihetsz magaddal; 26ha bemégy felebarátod vetésébe, szakíthatsz és kézzel kimorzsolhatsz kalászt, de sarlóval nem vághatsz.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF