Keresés a Bibliában

17Az Úr erre azt mondta Mózesnek: »Ezt is, amit mondtál, megteszem, mert kegyelmet találtál előttem, és név szerint ismerlek téged.« 18Mózes azt felelte: »Mutasd meg nekem dicsőségedet!« 19Az Úr erre így szólt: »Neked megmutatom egész jóságomat, és kimondom előtted az Úr nevét, mert könyörülök azon, akin akarok, és kegyelmes vagyok az iránt, aki iránt nekem tetszik.« 20Majd azt mondta: »Ám arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon.« 21Azután így szólt: »De, íme, van itt egy hely mellettem: állj erre a kősziklára! 22Ha majd elvonul előtted dicsőségem, beállítlak a kőszikla hasadékába, és befödlek jobbommal, amíg el nem vonulok. 23Aztán elveszem kezemet, és utánam tekinthetsz – de arcomat nem láthatod!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

33,18 Isten lényegéről (dicsőségéről) az embernek csak áttételes tapasztalása lehet.