Keresés a Bibliában

20Íme, elküldöm angyalomat, hogy előtted haladjon, őrizzen téged az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet neked szántam.

KNB SZIT STL BD RUF KG


3 1Íme, én elküldöm angyalomat, hogy elkészítse az utat színem előtt, és csakhamar eljön templomába az Úr, akit ti kerestek, s a szövetség angyala, akit ti óhajtotok. Íme, már jön is – mondja a Seregek Ura. –

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 Válasz a föntebbi (2,17) ellenvetésre: Isten elküldi követét (Malakiást), hogy készítse az utat Neki, mert hamarosan érkezik.