Keresés a Bibliában

14Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, 15hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.«

KNB SZIT STL BD RUF KG