Keresés a Bibliában

1 1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. 3Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,1 Kezdetben (vö. Ter 1,1) azt jelenti: minden dolgot megelőzően. Ige: a görög eredetiben Logosz, jelentése szó, értelem, gondolat. Az Ige örök, az Atyaistentől különböző isteni személy, az élet forrása. Jézus Krisztus istenségét egyértelműen megfogalmazzák a következő szavak: az Ige testté lett. Ez egyben kifejezi azt is, hogy az Igében, azaz Jézus Krisztusban az isteni és az emberi természet egy személyben áll fenn.