Keresés a Bibliában

15Mert így szólt hozzám az Úr, Izrael Istene: »Vedd kezemből a harag borának ezt a kelyhét, és itasd meg belőle mindazokat a nemzeteket, amelyekhez küldelek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,15 Eredetileg ezek a versek a népekről szóló jövendölések (Jer 46-51) bevezetése voltak, a felsorolt népek nevei megegyeznek. A harag kelyhe a hatalmi mámorral ittasítja meg a népeket. Jeremiás itt úgy jelenik meg, mint bíró a nemzetek fölött (1,10).