Keresés a Bibliában

16Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy előttetek tanúságot tegyen ezekre az egyházakra vonatkozóan. Én vagyok Dávid gyökere és ivadéka, a fényes hajnalcsillag!«
17A Lélek és a menyasszony így szól: »Jöjj el!« És aki hallja, az is mondja: »Jöjj el!«Aki szomjazik, jöjjön; és aki akarja, merítsen ingyen az élet vizéből!
(Iz 55,1}<fs;Zak 14,8) 18Tanúságot teszek mindenki előtt, aki hallja e könyv próféciájának igéit: Ha valaki hozzátesz ezekhez valamit, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. 19És ha valaki elvesz valamite könyv próféciájának igéiből, attól Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból, és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.
(MTörv 4,2; 29,20}<fs;Ter 2,9) 20Aki tanúságot tesz mindezekről, így szól:
»Bizony, hamarosan eljövök.«
»Ámen. Jöjj el, Uram Jézus!«

KNB SZIT STL BD RUF KG