Keresés a Bibliában

6aki, bár Isten alakjában létezett,
nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak,
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell,

7hanem kiüresítette önmagát,
szolgai alakot vett fel,
és hasonló lett az emberekhez,
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember.

8Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig.

9Ezért Isten felmagasztalta őt,
és olyan nevet adott neki,
amely minden más név fölött van,

10hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd
az égben, a földön és az alvilágban,

11és minden nyelv vallja,
hogy »Jézus Krisztus az Úr!«
az Atyaisten dicsőségére.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,6 Krisztus Isten volt, mielőtt emberré lett volna; a megtestesülésben pedig – istenségét megtartva – felvette a szolga alakját. Megtehette volna, hogy az Atyáéval azonos isteni mivoltát érvényre juttassa, ő azonban inkább az engedelmességet vállalta a kereszthalálig, hogy példát adjon nekünk az alázatra és az engedelmességre.