Keresés a Bibliában

15Az igazak ellenben örökké élnek,
és jutalmuk az Úrnál van,
gondjuk viselése a Magasságbelinél;

16ezért nyerik el az ékesség országát
s a szépség koronáját az Úr kezéből,
mert jobbjával betakarja,
és szentséges karjával megvédi őket.

17Felveszi fegyverzetül haragvó indulatát
és felfegyverzi a teremtést az ellenség megtorlására,

18felölti mellvértnek az igazságosságot,
és sisak gyanánt felteszi a kemény ítéletet;

19felveszi győzhetetlen pajzsul a szentséget,

20és dárdájává élesíti a bősz haragot.
Vele együtt a világ is harcba száll az esztelenek ellen,

21elröppennek a villámok jól találó nyilai,
s a felhőkből, mint jól kivont íjból szállnak,
és biztosan a célba csapódnak.

22Belőlük, mint parittyából haragos jégkövek röpülnek,
felzúdul ellenük a tenger vize,
s a folyók háborogva elöntik őket.

23Hatalmas vihar kel fel ellenük,
és mint a forgószél, szétszórja őket,
igazságtalanságuk pusztává teszi az egész földet,
s a gonoszság felforgatja a hatalmasok trónját.

6

1Hallgassatok tehát, királyok és értsetek!
Okuljatok, akik kormányozzátok a föld határait!

2Figyeljetek ti, akik sokaság fölött uralkodtok,
és népek nagy számával hivalkodtok!

3Mert az Úrtól nyertétek a hatalmat,
s a Fölségestől az uralmat,
aki számonkéri tetteiteket,
és kifürkészi terveiteket;

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,17 A szöveg apokaliptikus képekkel ábrázolja Istent, aki legyőzi ellenségeit.

6,1 Salamon beszél itt a királyokhoz (vö. 1,1), és arra emlékezteti őket, hogy van Valaki, aki náluk is hatalmasabb.