Keresés a Bibliában

3

1Az igazak lelkei azonban Isten kezében vannak,
s a halál kínja nem éri őket.

2Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak,
távozásukat balsorsnak vélték,

3és végső romlásnak, hogy elmentek tőlünk,
ők azonban békességben vannak,

4ha kínt szenvedtek is az emberek szemében,
reményük halhatatlansággal teljes,

5kevés fenyítés után nagy javakban van részük,
mert Isten próbára tette,
és magához méltóknak találta őket.

6Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban,
és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.
Látogatásuk idején pedig

7az igazak felragyognak,
olyanok lesznek, mint a szikra,
amely a nádasban tovaterjed,

8ítélkeznek nemzeteken, és uralkodnak népeken,
s az Úr lesz a királyuk örökké.

9A benne bízók megértik az igazságot,
s a hívek kitartanak mellette szeretetben,
mert választottjai kegyben és békességben részesülnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A megölt igazak Istennél élnek. A szerző még a »meghalni« szót is igyekszik elkerülni, hogy kifejezze az örök életre való átmenetet.

3,5 A szenvedés nem büntetés, hanem a próbatétel és a megtisztulás ideje.

3,7 Képek, amelyek az örök életet igyekszenek szemléltetni.