Keresés a Bibliában

3

1Az igazak lelkei azonban Isten kezében vannak,
s a halál kínja nem éri őket.

2Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak,
távozásukat balsorsnak vélték,

3és végső romlásnak, hogy elmentek tőlünk,
ők azonban békességben vannak,

4ha kínt szenvedtek is az emberek szemében,
reményük halhatatlansággal teljes,

5kevés fenyítés után nagy javakban van részük,
mert Isten próbára tette,
és magához méltóknak találta őket.

6Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban,
és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.
Látogatásuk idején pedig

7az igazak felragyognak,
olyanok lesznek, mint a szikra,
amely a nádasban tovaterjed,

8ítélkeznek nemzeteken, és uralkodnak népeken,
s az Úr lesz a királyuk örökké.

9A benne bízók megértik az igazságot,
s a hívek kitartanak mellette szeretetben,
mert választottjai kegyben és békességben részesülnek.

10A gonoszok pedig gondolataik szerint bűnhődnek,
mivel lenézték az igazat, és eltávoztak az Úrtól.

11Mert aki a bölcsességet és fegyelmet megveti, boldogtalan.
A reményük hiú, fáradságuk hasztalan,
és munkájuk hiábavaló,

12asszonyaik esztelenek, gyermekeik gonoszak,

13és nemzetségük elátkozott.
Boldog a magtalan, ha szeplő nincs benne,
ha bűnös ágyról nem tudott,
és lesz gyümölcse az igaz lelkek látogatásakor.

14Boldog az eunuch is,
aki nem követett el kezével törvénysértést,
és nem eszelt ki gonosz dolgot Isten ellen,
mert elveszi a hűség kiváló jutalmát,
s a legkedvesebb osztályrészt Isten templomában.

15Mert a nemes törekvések gyümölcse dicsőséges,
s a bölcsesség gyökere el nem pusztul.

16A házasságtörők gyermekei azonban nem boldogulnak,
s a törvénytelen ágynak ivadéka elpusztul.

17Ha hosszú is az életük, becsületük nincsen,
és öregkoruk végül tisztesség híjával lesz.

18Ha pedig előbb meghalnak, nincsen reményük,
sem vigaszuk a törvénykezés napján,

19mert igaztalan nemzedéknek gonosz a vége!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A megölt igazak Istennél élnek. A szerző még a »meghalni« szót is igyekszik elkerülni, hogy kifejezze az örök életre való átmenetet.

3,5 A szenvedés nem büntetés, hanem a próbatétel és a megtisztulás ideje.

3,7 Képek, amelyek az örök életet igyekszenek szemléltetni.

3,13 A gyermektelenség szégyennek számított, Isten büntetésének tartották. Ám Isten előtt nem a gyermekek száma számít, hanem az, ami a szívben van.

Előző fejezet Következő fejezet