Keresés a Bibliában

15 1Azarját, Oded fiát ekkor megragadta az Isten lelke. 2Kiment Ásza elé és azt mondta neki: »Hallgass meg engem Ásza, s egész Júda meg Benjamin! Az Úr veletek van, mivel vele voltatok. Ha keresitek őt, megtaláljátok, ha azonban elhagyjátok, elhagy titeket. 3Sok nap fog elmúlni Izraelben, az igaz Isten tisztelete, tanító pap és törvény nélkül. 4Ha majd azonban nyomorúságukban visszatérnek az Úrhoz, Izrael Istenéhez s keresik őt, meg fogják találni. 5Abban az időben nem lesz békességük a kivonulóknak és a visszatérőknek, hanem mindenfelől félelem lesz a föld valamennyi lakója között: 6mert harcolni fog nemzet nemzet ellen és város város ellen, mert az Úr mindenféle nyomorúsággal fogja háborgatni őket. 7Ti tehát legyetek erősek, és ne ernyedjen el kezetek, mert meglesz munkátok jutalma.«
8Amikor ezt Ásza meghallotta – nevezetesen Azarja prófétának, Oded fiának szavait és jövendölését – nekibátorodott és eltávolította a bálványokat Júda egész földjéről és Benjaminból s azokból a városokból, amelyeket Efraim hegységén elfoglalt, és megújította az Úr oltárát, amely az Úr előcsarnoka előtt volt. 9Majd egybegyűjtötte egész Júdát és Benjamint s velük az Efraimból, Manasszéból és Simeonból való jövevényeket; sokan átmenekültek ugyanis hozzá Izraelből, mert látták, hogy az Úr, az ő Istene vele van.
10Amikor aztán egybejöttek Jeruzsálemben, a harmadik hónapban, Ásza királyságának tizenötödik esztendejében, 11áldozatul levágtak az Úrnak azon a napon szerzeményeikből és zsákmányukból, amelyet hoztak, hétszáz marhát és hétezer kost. 12Aztán hozzálátott a szövetség megújításához, hogy teljes szívükből és teljes lelkükből az Urat, atyáik Istenét keressék: 13ha valaki, így szólt, nem keresi az Urat, Izrael Istenét, haljon meg az, akár kicsi, akár nagy, akár férfi, akár nő. 14Meg is esküdtek erre az Úrnak, fennszóval, ujjongással, trombitaszó és harsonazengés közepette, 15átok terhe alatt mindazok, akik Júdában voltak. Mivel teljes szívből esküdtek meg s teljes akarattal keresték őt, azért meg is találták és az Úr nyugalmat adott nekik körös-körül mindenfelől.
16Sőt Maákát, Ásza király anyját is megfosztotta a királynői méltóságtól, mert Astarte bálványokat készített a berekben: ő ezt egészen összetörette s darabokra zúzva elégettette a Kedron völgyében. 17A magaslatok ugyan megmaradtak Izraelben, de Ásza szíve tökéletes volt egész életében. 18Azt, amit atyja és ő fogadott, az ezüstöt, az aranyat, az edényeket s a különböző tárgyakat, bevitte az Úr házába. 19Háború aztán nem volt Ásza uralkodásának egészen harmincötödik esztendejéig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,9 Júda királyságának istenfélelme és győzelmei sokakat elvonzott Izraelből, hogy sietve megújítsák a sínai szövetséget (Ez 24,3-8). Esküt tettek, hogy utálatos és átkozott, aki hűtlen lesz az Úrhoz.

Előző fejezet Következő fejezet