Keresés a Bibliában

11 1Amikor aztán Atália, Ahaszja anyja, megtudta, hogy a fia meghalt, felkelt s megölette az összes királyi ivadékot. 2Jósába, Jórám király lánya, Ahaszja nővére, azonban vette Joást, Ahaszja fiát és ellopta a király megölésre szánt fiai közül dajkájával együtt az ágyasházból s elrejtette Atália elől, hogy meg ne öljék. 3Hat esztendeig aztán magánál rejtegette az Úr házában, miközben Atália uralkodott az országon.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,1 A fejezet két hagyományt ötvöz egybe, innen az ismétlések és a következetlenségek.

11,3 Atália nem tartozik Dávid családjához, uralma törvénytelen.