Keresés a Bibliában

26 1Az ajtónállók osztályaihoz tartoztak:
A kóriták közül Meselemia, az Ászáf fiai közül való Kóré fia. 2Meselemia fiai: Zakariás, az elsőszülött, Jedjaél a második, Zábadja a harmadik, Jatanaél a negyedik, 3Élám, az ötödik, Johanán, a hatodik, Elioenáj, a hetedik. – 4Továbbá Obededom fiai: Semeja, az elsőszülött, Jozábád a második, Jóah a harmadik, Szákár a negyedik, Natanael az ötödik, 5Ammiel a hatodik, Isszakár a hetedik, Folláti a nyolcadik – mert az Úr megáldotta őt. 6Fiának, Szemeinek is születtek fiai. Ők elöljárói voltak családjuknak, mert igen derék emberek voltak; 7Semeja fiai voltak: Otni, Ráfael, Obed és Elzábád és testvérei, akik igen derék emberek voltak, Eliú meg Szamákja. 8Ezek mind Obededom fiai közül valók voltak, ők maguk is, fiaik is, testvéreik is igen derekasan szolgáltak. Obededomtól hatvanketten voltak. 9Meselemia fiai és azok testvérei, akik szintén igen derék emberek voltak, tizennyolcan voltak.
10Hószától, vagyis Merári fiai közül valók voltak: Semri, a családfő – atyjának ugyanis nem volt már elsőszülöttje s azért őt tette meg családfőnek –, 11Helkija a második, Tabelja a harmadik, Zakariás a negyedik. Hószának ezek a fiai meg a testvérei összesen tizenhárman voltak.
12Ezeket ajtónállóknak osztották be, hogy mint az őrség vezetői, testvéreikhez hasonlóan, szüntelenül az Úr házában szolgáljanak. 13Majd kisorsolták fiatalnak s idősnek egyaránt, családról-családra a különböző kapukat. 14A napkeleti rész Selemiára esett, fiának, Zakariásnak, aki igen okos és tapasztalt ember volt, az északi oldal jutott osztályrészül. 15Obededomnak és fiainak a déli, a háznak az a része, amelyben a vének tanácsa volt. 16Sefímnek és Hószának pedig a nyugati, a feljárat útjára vivő kapuval együtt, úgyhogy az egyik őrhely a másikkal szemben volt. 17Kelet felé naponként hat levita állt őrt, észak felé négy, dél felé hasonlóképpen naponként négy, ahol a tanács volt kettő-kettő, 18nyugat felé, az ajtónállók kamráinál pedig négy az útnál, kettő-kettő a kamráknál. – 19Ez volt Kóré és Merári ajtónálló fiainak osztályai.
20Isten házának kincseire és a szentelt tárgyakra Áhia ügyelt fel. 21Ledán fiai, Gersonnak Ledántól származó fiai, a Ledántól és Gersontól származó Jejél család fejei, 22Jejél fiai: Zátán és Joel, az ő testvérei, az Úr házának kincseire felügyeltek. 23Az amrámiták, jicháriták, hebroniták és oziheliták élén álló 24Subaél, Gersomnak, Mózes fiának a fia, volt a főkincstartó. 25Az ő Eliézertől származó testvérei voltak: Eliézer fia, Rahábia, az ő fia Izajás, az ő fia Jórám, az ő fia Zekri, meg az ő fia Selemit. 26Ez a Selemit meg a testvérei felügyeltek azokra a szent kincsekre, amelyeket Dávid király, a családfők, az ezredesek, a századosok meg a hadvezérek szenteltek 27a harcokból és a háborús zsákmányból az Úrnak, ezeket ugyanis ők az Úr templomának fenntartására és felszerelésére szentelték. 28Mindazt, amit Sámuel látnok szentelt az Úrnak, meg Saul, Kís fia, meg Ábner, Nér fia, meg Joáb, Száruja fia vagy bárki más szentelt az Úrnak, szintén Selemit és testvérei kezelték.
29Elöljárók a jicháriták közül Konenja és fiai voltak. A feladatukat Izrael külső ügyei, tanítása és ítélése alkották. 30A hebroniták közül Hásabja és testvérei, ezerhétszáz derék férfi, álltak a Jordánon túl, a nyugati oldalon lakó Izrael élén, az Úr valamennyi ügyében és a király szolgálatában. 31A hebroniták feje, nemzetségeik és családjaik szerint, Jeria volt. Ezeket Dávid uralkodásának negyvenedik esztendejében számlálták meg, és Jázer-Gileádban igen vitéz emberek akadtak közülük. 32Kétezer-hétszáz felnőtt korú testvére családfő volt. Ezeket Dávid a rúbenitáknak, a gáditáknak és Manassze fél törzsének élére állította, Istennek és a királynak minden ügyében.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet