Keresés a Bibliában

7

1Amikor meg akartam gyógyítani Izraelt,
nyilvánvalóvá lett Efraim gonoszsága
és Szamaria rosszasága;
mert csalárdul cselekszenek,
és benn fosztogató tolvajok járnak,
künn pedig rablók.

2És nem veszik szívükre,
hogy én minden gonoszságukról megemlékezem;
most körülveszik őket gonosz cselekedeteik,
azok színem előtt vannak.

3Gonoszságukkal szereznek örömet a királynak,
hazugságaikkal a fejedelmeknek.

4Hűtlenek ők valamennyien;
valamennyien házasságtörők.
Tüzesek, mint a kemence,
amelyet a pék begyújt,
de abbahagyja a tüzelést
a kovász bekeverésétől az egész tészta megkeléséig.

5Királyunk napján rogyadoznak a fejedelmek a bor hevületétől,
s ő cselvetőknek nyújtotta kezét.

6Álnokul megkörnyékezték szívét,
egész éjjel aludt haragjuk,
reggel azonban felcsap,
mint a tűznek lángja.

7Tüzesek lettek mindannyian, mint a kemence,
és megemésztették bíráikat;
királyaik mind elhullottak,
nincs, aki hozzám kiálthatna közülük!

8Efraim a népek közé keveredett;
olyanná lett Efraim, mint a hamuban sült kenyér,
melyet meg nem fordítottak.

9Idegenek emésztik erejét,
és ő nem tudja;
ősz hajszálak ütnek ki rajta,
s ő észre nem veszi.

10Szemtől szembe vádolja Izraelt saját gőgje,
s ők mégsem térnek vissza az Úrhoz, Istenükhöz,
és mindezek ellenére sem keresik őt.

11Efraim olyanná lett, mint a galamb,
buta és balga:
Egyiptomot hívják segítségül,
az asszírok után futnak;

12de mikor utánuk futnak,
kifeszítem felettük hálómat,
és lerántom őket, mint az ég madarát,
és megverem őket úgy, amint gyülekezetükben hallották.

13Jaj nekik, mert eltávoztak tőlem!
Elvesznek, mert elpártoltak tőlem;
pedig én megszabadíthatnám őket,
de ők hazug dolgokat beszélnek ellenem.

14Nem kiáltottak hozzám szívükből,
hanem jajgattak fekvőhelyükön;
a búzáért és a borért aggódnak,
és tőlem eltávoztak!

15Én oktattam őket, én erősítettem meg karjukat,
és ők mégis gonoszat terveznek ellenem!

16Ahhoz térnek meg, aki nem ér semmit,
olyanok lettek, mint a csalfa íj.
Kard által hullanak el majd fejedelmeik
nyelvük dühe miatt.
Ez lesz a gyalázatuk Egyiptom földjén!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,3 A próféta utal a Pekah (Kr. e. 740-731) elleni összeesküvésre és merényletre (2Kir 15,27-31).

7,8 Pekah Egyiptommal, Hósea (Kr. e. 731-722) Asszíriával próbált szövetségre lépni.

7,14 A Baál kultusz elemeit átveszik a Jahve kultuszba.

Előző fejezet Következő fejezet