Keresés a Bibliában

6

1Nyomorúságukban csakhamar hozzám sietnek:
‘Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz,

2Mert ő sebzett meg, de ő gyógyít is meg minket,
megvert, de gondjába is vesz minket.

3Két nap múlva ismét életre kelt minket;
harmadnapon feltámaszt, és élünk majd színe előtt.
Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat!
Biztosan eljön az Úr, mint a hajnal,
eljön hozzánk, mint az őszi eső,
és mint a tavaszi eső a földre.’

4Mit tegyek veled, Efraim?
Mit tegyek veled, Júda?
Jámborságtok olyan, mint a reggeli felhő,
és mint a reggel tovatűnő harmat.

5Ezért vertem őket a próféták által,
megöltem őket szám igéjével.
Ítéletem elérkezik, mint a világosság.

6Mert én irgalmasságot akarok és nem áldozatot,
és Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat.

7Ők azonban
megszegték a szövetséget Adamnál,
ott lettek hűtlenek hozzám.

8Gileád gonosztevőknek
vérrel telegázolt városa,

9s a papok társasága olyan,
mint ama rablók csapata,
akik megölik az úton a Szíchemből jövőket;
nyilvánvaló gonoszságot cselekszenek.

10Izrael házában rettentő dolgot láttam:
ott paráználkodik Efraim,
ott mocskolja be magát Izrael.

11De te is légy készen, Júda, az aratásra,
ha majd jóra fordítom népem sorsát!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,1 Később idefűzött bűnbánati ének.

6,3 A »harmadnap« jelentette egyszerűen a közeli pillanatot, amikor Isten közbelép és üdvözít.

6,7 Vádbeszéd a jogtalanság és istentelenség városai és országrészei ellen.

Előző fejezet Következő fejezet