Keresés a Bibliában

2

1Izrael fiainak száma egykor
olyan lesz, mint a tenger fövenye,
melyet megmérni és megszámlálni nem lehet;
és ahelyett, hogy azt mondanák nekik:
‘Ti nem vagytok az én népem,’
az ‘élő Isten fiainak’ hívják majd őket.

2És Júda fiai meg Izrael fiai egybesereglenek,
és egy fejedelmet állítanak maguk fölé,
és feljönnek az országból,
mert nagy lesz a napja Jezreelnek!

3Mondjátok majd fivéreiteknek: ‘Én népem’!
és nővéreiteknek: ‘Van irgalom‘!

4Szálljatok perbe anyátokkal,
szálljatok vele perbe,
mert ő nem feleségem nekem,
és én nem vagyok férje neki.
Távolítsa el paráznaságának jeleit arcáról
és házasságtöréseinek jelvényeit emlői közül,

5különben meztelenre vetkőztetem,
és olyanná teszem, mint születése napján volt;
és olyanná változtatom, mint a sivatag,
olyanná teszem, mint a járatlan föld,
és szomjan veszítem.

6Sőt fiainak sem irgalmazok,
mert paráznaságnak fiai ők;

7mert paráználkodott az anyjuk,
meggyalázta magát, aki foganta őket;
mert azt mondta: ‘Elmegyek szeretőim után,
akik megadják nekem kenyeremet és vizemet,
gyapjúmat és lenemet,
olajomat és italomat.’

8Ezért íme, én tövissel elzárom utadat,
és falat emelek elé,
hogy meg ne találja ösvényeit.

9Ha aztán szeretői után megy,
el nem éri őket,
és ha keresésükre indul,
meg nem találja őket,
úgyhogy majd azt mondja: ‘Megyek és visszatérek előbbi uramhoz,
mert jobb volt nekem akkor, mint most.’

10Mivel pedig nem vette tudomásul,
hogy én adtam neki
a gabonát, a bort, az olajat,
és én adtam neki igen sok ezüstöt és aranyat,
sőt azt Baálra fordították:

11azért én visszaveszem gabonámat a maga idején,
és boromat a maga idején,
és megvonom tőle gyapjúmat és lenemet,
melyeknek be kellene fedniük az ő mezítelenségét;

12és legott feltárom szégyenét szeretői előtt,
és senki sem tudja majd megszabadítani őt kezemtől.

13Megszüntetem minden örömét, ünnepét,
újholdját, szombatját és minden ünnepnapját,

14tönkreteszem szőlőjét és fügefáját,
melyekről azt mondta:
‘Ez az én jutalmam, melyet szeretőim adtak nekem’;
és vadonná változtatom,
úgyhogy a mező vadja eszik majd belőle.

15Megtorlom rajta a Baálok napjait,
melyeken jó illatot gyújtott nekik,
és felékesítette magát fülbevalójával meg nyakláncával,
és szeretői után ment,
engem pedig elfelejtett, – mondja az Úr. –

16Azért íme, én majd magamhoz édesgetem,
és kiviszem a pusztába,
hogy szívére beszéljek;

17és visszaadom neki attól kezdve szőlőit,
és Ákor völgyét, a remény kapujául,
hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban,
és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött.

18Akkor majd – mondja az Úr –
‘Férjem’-nek hív ő engem,
és nem mond többé ‘Baál’-nak.

19És én eltüntetem a Baálok nevét szájából,
és nem említik többé nevüket.

20Azon a napon majd szövetséget kötök kedvükért
a mező vadjával, az ég madarával s a föld csúszómászójával.
És kipusztítom az íjat, a kardot és a háborút az országból,
és nyugodalmas álmot adok nekik.

21És eljegyezlek magamnak örökre,
eljegyezlek magamnak igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel,

22eljegyezlek magamnak hűséggel,
és ismerni fogod az Urat.

23Azon a napon meghallgatom
– mondja az Úr –,
meghallgatom az eget,
az pedig meghallgatja a földet,

24s a föld meghallgatja
a gabonát, a bort és az olajat,
azok pedig meghallgatják Jezreelt.

25S én elültetem őt magamnak az országba,
és irgalmazok annak, aki ‘Nincs irgalom!’ volt.

26És azt mondom ‘Nem az én népem’-nek: ‘Népem vagy te’,
s ő azt mondja: ‘Istenem vagy te!’«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 Későbbi kiegészítés.

2,4 Az apa a fiait is tanúul kívánja hívni a válóperhez. »Nem feleségem...«: a válást kimondó jogi formula. Az anya magán viseli a Baál kultusz jeleit: medálok, függők.

2,17 Az Ákor völgy a szerencsétlenség völgye lett Izrael számára (vö. Józs 7,24-26)

2,18 Ezek a versek az Asszír hódítás utáni időből származnak. Az üdvöt mint Isten és a nép között helyreállt szövetséget (házasságot), és a természettel való harmóniát ábrázolják.

2,18 Baál neve férjet is jelent.

Előző fejezet Következő fejezet