Keresés a Bibliában

8

1Bár testvérem lennél,
aki anyám keblén szopott!
Akkor, ha az utcán rádtalálnék, megcsókolnálak,
és senki sem vetne meg érte engem.

2Magammal vinnélek, elvezetnélek
anyám házába, aki nevelt engem,
itatnálak fűszeres borral,
gránátalmáim mustjával.

3Balja a fejem alatt nyugszik,
és jobbjával átölel engem.

4Kérlek titeket, Jeruzsálem leányai!
Fel ne költsétek, fel ne riasszátok kedvesemet,
amíg csak maga nem akarja!

5Ki az, aki feljön a pusztából
gyönyörtől aléltan, kedvesére támaszkodva?
Az almafa alatt keltettelek föl:
itt szült téged anyád,
itt hozott a világra édesanyád.

6Tégy engem, mint pecsétgyűrűt a szívedre,
mint pecsétnyomót a karodra,
mert erős a szerelem, mint a halál,
és könyörtelen a féltés, mint az alvilág,
a szikrája izzó, tüzes szikra!

7Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet,
folyamok sem tudják elsodorni;
ha valaki a háza egész vagyonát adja a szerelemért,
vajon lenézik-e érte?

8Van nekünk egy kis húgunk,
nincs még neki keble,
mit is tegyünk kishúgunkkal,
ha majd kezét kérik?

9Legyen fal, s építsünk ezüst ormot föléje;
legyen ajtó, s borítsuk be cédruslapokkal!

10Fal vagyok, de melleim már tornyok,
ezért lettem kívánatos a szemében.

11Szőlője volt Salamonnak Baál-Hamónban,
s rábízta azt a csőszökre;
terméséért ezer ezüstöt bárki is megadhat.

12Az én szőlőm itt egészen az enyém;
te, Salamon, az ezret csak tartsd meg magadnak,
s kétszázat adj annak, akik őrzik gyümölcsét!

13Ki a kertekben laksz, s barátok lesik szavadat:
hadd halljam hangodat!

14Fuss, kedvesem! Tégy úgy, mint a gazella,
mint a szarvasborjú a balzsamos hegyeken!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,1 Szégyen volt a szerelmet nyíltan kimutatni.

8,5 A kérdést a nézők (»Jeruzsálem leányai«) teszik föl.

8,6 A pecsétnyomót egy zsineggel a karra erősítve hordták. A halál hatalma elől senki sem térhet ki, ám a szerelem erősebb nála. Akik valóban szeretik egymást, azokat semmilyen földi erő vagy hatalom nem választhatja el egymástól. A vers utalás a kánaáni mítoszra (szerelmesének hangjára az alvilágból visszatér az istenség; vö. 1,7), vonatkozik az emberi szerelemre, de mindkét jelentést meghaladó egyetemes igazságot mond ki, amely mindenekelőtt magának Istennek a szeretetére igaz.

8,11 Feltehetően a házassági szerződésre utal itt a szöveg. A menyasszony bátyjai 1000 ezüstöt kérnek a húgukért, de a kérő kész 200 ezüsttel többet fizetni. Ám az is lehetséges hogy Salamon 1000 háremhölgyére gondol a szerző (vö. 1Kir 11,3).

Előző fejezet