Keresés a Bibliában

6Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és a kiknek először hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be engedetlenség miatt: (Jak 2,12; Róm 8,2;Ján 13,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG