Keresés a Bibliában

13És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk. (Zsolt 139,4.11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG