Keresés a Bibliában

15És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának. (1Kor 15,25.26)

KNB SZIT STL BD RUF KG