Keresés a Bibliában

15Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. (Luk 22,42-44; Fil 2,7.8;1Ján 3,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG