Keresés a Bibliában

14Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök: (Eféz 4,23.1Thess;4,3) 15Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.) (2Tim 1,7;Gal 4,5.6) 16Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által. (Mát 25,31-46) 17Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel. (Tit 3,7;Jel 3,21) 18És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál; (Mik 6,8;Fil 1,10) 19És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, (Mát 15,14) 20A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. (1Móz 3,17.18) 21A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é? (Zsolt 50,16-21; Mát 23,3.4) 22A ki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? a ki útálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é? (Zsid 13,1.2.1Pét;1,22) 23Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é? (2Kor 5,2-4) 24Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva. (Ésa 52,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG