Keresés a Bibliában

6Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; (1Kor 12,4) 7Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; (1Pét 4,10.11) 8Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje. (2Kor 9,7) 9A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. (Ámós 5,15) 10Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. (Zsid 13,1.2.1Pét;1,22) 11Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok. (Róm 11,34; Fil 2,5; Mát 28,19.20) 12A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak; (Luk 18,1;Zsid 10,36) 13A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. (1Kor 16,1;Zsid 13,1.2) 14Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. (Mát 5,44; Luk 23,34; Csel 7,60) 15Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. (1Kor 12,26.27) 16Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban. (Fil 2,2;Péld 3,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG