Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomának hirdetésére. (Csel 9,15;13,2.3; Gal 1,15.1Kor;1,1) 2Melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban, (1Móz 3,15;49,10; Ésa 7,14;9,6.7;53,1-12) 3Az ő Fia felől, a ki Dávid magvából lett test szerint, (Mát 1,1-16; Luk 3,23-31) 4A ki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől, (Ján 10,36; Csel 13,33) 5A ki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között, az ő nevéért; (Eféz 3,8) 6Kik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai: (5Móz 32,21) 7Mindeneknek, a kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (1Kor 1,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG