Keresés a Bibliában

6A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: (Jób 34,11.12; Zsolt 62,13; Mát 16,27.2Kor;5,10) 7Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; (Mát 25,34-40) 8Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. (2Thess 1,8-10) 9Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek; (1Kor 3,16) 10Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek: (Ésa 40,13; Jób 11,17) 11Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. (5Móz 10,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG