Keresés a Bibliában

4 1Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. 2Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok. (Péld,4 21. Péld 10,1. 15,20. 19,13. 26.) 3Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt. 4Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj; (1Krón 28,9) 5Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől. (Jób 18,5) 6Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged. 7A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet. (Péld 9,10) 8Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt. (2Krón 7,17.18) 9Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked. (Péld 1,9) 10Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. (Péld 3,11.16-18) 11Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin. 12Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg. (Péld 10,14) 13Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed. 14A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. (Zsolt 1,1-4) 15Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább. (Zsolt 18,3;61,4) 16Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak. (Péld 10,15) 17Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák. (Péld 1,11-16.31) 18Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. (Jób 29,3; Zsolt 37,6) 19Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg. (Ésa 59,10-12) 20Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. 21Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. 22Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség. (Péld 3,18; Zsolt 19,8) 23Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. (Máté 15,19) 24Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. (Zsolt 34,13-15) 25A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak. (Zsolt 101,6) 26Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek. (Péld 21,23; Jak 3,6-9) 27Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól. (5Móz 5,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet