Keresés a Bibliában

19 1Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond. (Péld 28,6) 2A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csak a lábával siet, hibázik. 3Az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. (Jak 1,13-15) 4A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik. (Péld 14,20) 5A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul. (5Móz 19,16.19) 6Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé. 7A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek. (Péld 14,20) 8A ki értelmet szerez, szereti az életét, a ki megőrzi az értelmességet, jót nyer. 9A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és a ki hazugságokat beszél, elvész. (Péld,19 5.) 10Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken. (Péld 30,21.22) 11Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket. (Péld 17,9) 12Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakaratja. (Péld 20,2;Péld 16,15) 13Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése. (Péld,19 26. Péld 17,25.) 14A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség. (Péld 18,22) 15A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik. (Péld 20,13;Péld 12,23.26) 16A ki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; a ki nem vigyáz útaira, meghal. (Péld 3,21.22; Luk 11,28) 17Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki. (Máté 25,40) 18Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. (Péld 13,24;20,30) 19A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját. 20Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást; hogy bölcs légy végre. (Péld 11,14.15.22) 21Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg. (Péld 21,30; Zsolt 33,10.11) 22A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál. (Máté 5,7) 23Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik. (Zsolt 34,10) 24Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza. (Péld 26,15; Préd 4,5) 25Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt. (Péld 21,11) 26A ki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az. (Péld,19 13. Péld 28,24.) 27Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj. (Péld,19 9. 10.) 28A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot. 29A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet