Keresés a Bibliában

18 1A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik. 2Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen. (Jób 5,22) 3Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat. 4Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje. (Péld 20,5) 5A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben. (3Móz 19,15) 6A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált. 7A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. (Péld 10,14) 8A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják. (Péld,18 28. 29.) 9A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz. (1Krón 22,9.10;Péld,18 12.) 10Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen. (Zsolt 18,3;61,4) 11A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint. (Péld 10,15) 12A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van. (Péld 11,2;Péld 15,33) 13A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve. (Zsolt 19,6.7) 14A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el? 15Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres. 16Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt. (Péld 27,20) 17Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt. 18A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja. 19A felingerelt atyafiú erősb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja. 20A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. (Péld 13,2; Róm 2,6-11) 21Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. (Péld 21,23; Jak 3,6-9) 22Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól! (Péld 19,14) 23Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel. 24Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél. (Péld 17,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet