Keresés a Bibliában

6 1Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért: (Máté 5,7) 2Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel. (Zsolt 34,10) 3Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat. (Péld 26,15; Préd 4,5) 15Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.

KNB SZIT STL BD RUF KG