Keresés a Bibliában

2Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem; (1Móz 25,23; Róm 9,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG