Keresés a Bibliában

17Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, a ki így szólt: (Ésa 42,1-4) 18Ímé az én szolgám, a kit választottam; az én szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét lelé; lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. (Mát 3,17) 19Nem verseng, és nem kiált; az utczákon senki nem hallja szavát. (Márk 7,31) 20A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra viszi az ítéletet. (2Móz 20,12-16) 21És az ő nevében reménykednek majd a pogányok. (Márk 7,37) 16És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. (Márk 1,10; Luk 3,21.22; Ján 1,32) 17És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Mát 17,5; Márk 1,11; Luk 3,22;Ésa 42,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG