Keresés a Bibliában

7Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat? (Mát 3,1.5) 10Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat. (Malak 3,1) 14És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala. (Malak 4,5; Mát 17,10-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG