Keresés a Bibliában

16Jaj néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. (Mát 15,14) 17Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-é, vagy a templom, a mely szentté teszi az aranyat? (Mát,23 56.) 18És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az. (Márk 14,32-42; Luk 22,39-46; Ján 18,1.2) 19Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-é vagy az oltár, a mely szentté teszi az ajándékot? (2Móz 29,37) 20A ki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, a mik azon vannak. (Ján 12,27) 21És a ki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik. (Zsid 5,8;Ján 18,11) 22És a ki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére és arra, ki abban ül. (Mát 5,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG