Keresés a Bibliában

25Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. (Mát 10,39; Márk 8,35; Luk 9,24;17,33; Ján 12,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


35Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. (Mát 10,39;16,25; Luk 9,24;17,33; Ján 12,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. (Luk 17,33; Mát 10,38.39;16,25; Márk 8,35; Ján 12,25) 33Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. (Luk 9,24; Mát 10,39;16,25; Márk 8,35; Ján 12,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


25A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. (Mát 10,39;16,25; Márk 8,35; Luk 9,24;17,33)

KNB SZIT STL BD RUF KG