Keresés a Bibliában

43És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt. (5Móz 12,5.11.1Kir;9,3.2Krón;7,12) 44És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. (Zsid 5,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG