Keresés a Bibliában

49Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett? (Mát 10,34-39) 50De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik. (Mát 20,22; Márk 10,38;Luk 22,43.44; Mát 26,37.38) 51Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást. (Mát 10,34.35) 52Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, a kik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen. (3Móz 14,2-32; Mát 8,4) 53Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen. (Mik 7,6; Mát 10,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG