Keresés a Bibliában

22Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. (Zsolt 55,23; Mát 6,25-33) 23Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet. (Mát 11,12.13;Malak 3,1) 24Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? (Jób 39,3; Zsolt 147,9) 25Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? (Mát 6,27) 26Annakokáért ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől? 27Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. (Luk 8,18; Mát 13,12;25,29; Márk 4,25) 28Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek! (Mát 13,57; Márk 6,4; Luk 4,24) 29Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek. (Mát 6,31-34; Jak 1,5-7) 30Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. (Luk 1,2-11) 31Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. (Mát 6,33;1Tim 4,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG